ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 4.05.2016

Ταμείο της παιδείας εστίν η μνήμη.

Πλούταρχος 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3