Η άσκηση της εβδομάδας 20.03.2017

 

20.3 1

 

20.3 2

20.3 3

20.3 4

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3