ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δείτε εδώ το τελευταίο μας διαγώνισμα προσομοίωσης και συγκρίνετε με τα φετινά θέματα…

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3