ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Την πέμπτη ενότητα του Πρωταγόρα την βάλαμε σε διαγώνισμα.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3