ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Για τους μαθητές όλων των Λυκείων του Ν. Ροδόπης μεγάλες υποτροφίες

από το 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ και φέτος για όσους θα εγγραφούν στο φροντιστήριο.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3