Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

selida 1

selida 2

selida 3

 selida 4

 selida 5

 selida 6

selida 7

selida 8

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3