20/06/2015 Εφημερίδα Παρατηρητής: «Εισιτήριο» στις Πανελλαδικές ο έγκαιρος επαγγελματικός προσανατολισμός

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3