25.06.2015 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΣΑΚΗ ΛΙΠΟΡΔΕΖΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

parat

 

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3