Παιχνίδια ευφυΐας

Με την εφαρμογή των σπουδαιότερων μαθηματικών θεωριών σε παιχνίδια ευφυΐας, περνάμε τους μαθητές μας από τη γέφυρα που ενώνει τη θεωρία με την πράξη, το οποίο είναι το κύριο ζητούμενο για τις σπουδές και τη ζωή τους.

 • bdd0717a746044a13234ac8ba93e5a30.jpeg
  bdd0717a746044a13234ac8ba93e5a30.jpeg
 • 026697a0048c4929bd1f486d57fbbe01.jpeg
  026697a0048c4929bd1f486d57fbbe01.jpeg
 • 466e9c9014451df216b9d87eef1bf9c1.jpeg
  466e9c9014451df216b9d87eef1bf9c1.jpeg
 • c108c58ecc085b469324b79666252beb.jpeg
  c108c58ecc085b469324b79666252beb.jpeg
 • 26223ff8cc61465b550a1648e10c87f6.jpeg
  26223ff8cc61465b550a1648e10c87f6.jpeg
 • dd068fa6f2064fcaaf858807edd21ae8.jpeg
  dd068fa6f2064fcaaf858807edd21ae8.jpeg
 • 7c35994767168a30a6cad740df75c77c.jpeg
  7c35994767168a30a6cad740df75c77c.jpeg
 • d0f3ea1b0664358fbbfa826c9bb4dcdb.jpeg
  d0f3ea1b0664358fbbfa826c9bb4dcdb.jpeg
 • fb0f2291aca4ba2f2b4458a43b19c194.jpeg
  fb0f2291aca4ba2f2b4458a43b19c194.jpeg
 • 2836f04ba33cb033c54e30a8dffc8e30.jpeg
  2836f04ba33cb033c54e30a8dffc8e30.jpeg

Ακολουθήστε μας
facebook
 instagramimages

Search