Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 2016

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3