Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο 2015-2016

Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο

Όλες οι σχολές και τα τμήματα από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ είναι ταξινομημένα σε πέντε επιστημονικά πεδία, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Το πρώτο επιστημονικό πεδίο είναι οι Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες όπου ανήκουν κυρίως θεωρητικές σχολές. Ακολουθεί το 2ο επιστημονικό πεδίο όπου ανήκουν σχολές Θεοτικών Επιστημών. Το τρίτο πεδίο είναι οι σχολές Υγείας ενώ στο τέταρτο και στο πέμπτο πεδίο ανήκουν Τεχνολογικών επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης αντίστοιχα.

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες (1ο Επιστημονικό Πεδίο)

Θετικές Επιστήμες (2ο Επιστημονικό Πεδίο)

Επιστήμες Υγείας (3ο Επιστημονικό Πεδίο)

Τεχνολογίες Επιστήμες (4ο Επιστημονικό Πεδίο)

Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης (5ο Επιστημονικό Πεδίο)

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Θα μας Βρείτε: