Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ CLASS MANAGEMENT ΣΤΟ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

1.Η οργάνωση της διδασκαλίας είναι θέμα συστηματικής και συνολικής προετοιμασίας του καθηγητή με βάση ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο ακολουθεί το φροντιστήριο.

2.Η διδασκαλία κάθε μαθήματος γίνεται με διαρκή επικοινωνία (μέ­σω ερωτήσεων και απαντήσεων) με τους μαθητές στο πλαίσιο που υποστήριξε και ο Ρουσσώ στον Ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Έτσι ο μαθη­τής είναι σε διαρκή εγρήγορση και ο καθηγητής επιβεβαιώνεται κατά πόσο και σε ποιους μαθητές γίνονται αντιληπτά τα ό­σα διδάσκει.

3.Ταυτόχρονα με τη διδασκαλία ο καθηγητής ελέγχει και αξιολογεί το μαθητή προφορικά και γραπτά. Δύο τεστ και ένα επαναληπτι­κό διαγώνισμα σε κάθε κεφάλαιο αποτελούν τη χρυσή τομή αξιο­λόγησης αφ' ενός και εκπαίδευσης αφ' ετέρου του μαθητή στη γραπτή δοκιμασία. Ποτέ όμως δεν κοινοποιεί στην τάξη αποτελέσματα αξιολόγησης και δεν κάνει συγκρίσεις συμμαθητών. Επιτρέπονται οι επιβραβεύσεις αλλά όχι οι επικρίσεις. Αυτές γίνονται μόνον προσωπικά. Δύσκολο μεν αλλά απαραίτητο για να πετύχει το 9 (Βλέπε παρακάτω).

4.Ο καθηγητής προσπαθεί να έχει καθημερινή επικοινωνία με κάθε μαθητή προφορικά μέσω ερωτήσεων και γραπτά μέσω ασκήσεων που δίνονται για όλους τους μαθητές.

5.Αν ο καθηγητής δεν παρέχει δικές του σημειώσεις τότε προτείνει στους μαθητές για επιπλέον ενισχυτική βοήθεια κάποιο φροντιστηριακό βιβλίο που κρίνει πολυτιμότερο και εγκρίνεται από τους διευθυντές.

6.Η αφιέρωση λίγου χρόνου σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη ζωή και το έργο προσώπων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία του υλικού διδασκαλίας αυξάνει κατακόρυφα το ενδιαφέρον τουμαθητή.

7.Ο καθηγητής ενθαρρύνει τους μαθητές να κάνουν και τις πιο απλές ερωτήσεις και επιβραβεύει ακόμη και τις λάθος απαντήσεις γιατί έτσι βοηθούνται και άλλοι μαθητές που είχαν στο μυαλό τους την ίδια απάντηση ενώ ταυτόχρονα αποκτούν το θάρρος της γνώμης γιατί ξέρουν ότι σε καμία περίπτωση ο καθηγητής δε θα τους ειρωνευτεί. Άλλωστε όπως λέει ο κ. Λυγερός «από την ομορφιά του λάθους φτάνουμε στην αλήθεια της γνώσης».

8.Όσο αφορά τώρα τη διοίκηση της τάξεως ή class management ό­πως λέγεται "ο καθηγητής είναι αυτός που όταν του πετάξουν τη βραστή πατάτα στο χέρι είναι υποχρεωμένος να την κρατήσει". Έτσι σε περίπτωση που έχει να αντιμετωπίσει ένα απεί­θαρχο μαθητή ή κάποιον αδιάφορο οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα: α) με προσωπική επαφή και επικοινωνία με τον μαθη­τή, β) αν δεν υπάρξουν αποτελέσματα επιδιώκει επικοινωνία μέ­σω της γραμματείας με τους γονείς.

9.Ο καθηγητής είναι αυτός που με νουθεσία και παρατηρήσεις θα φροντίσει οι μαθητές να είναι συνεπείς. Πρέπει να γίνει πρότυπο -  παράδειγμα εργατικότητας, φιλοδοξίας και συνέπειας. Γενικώς ο καθηγητής επιδιώκει διαρκώς να καταλάβει μία θέση στη λίστα των αγαπημένων προσώπων του μαθητή, και αυτό το ε­πιτυγχάνει με την άδολη αγάπη του, την φροντίδα του, τη συνεχή υποστήριξή του προς τον  μαθητή.

10.  Όλα τα παραπάνω αν επιδιωχθούν και εφαρμοστούν κατά μεγάλο ποσοστό θα έχουμε την ιδανική αίθουσα με τα υπέροχα παιδιά και τα σπουδαία αποτελέσματα. Αυτά άλλωστε θ’ αποτελέσουν και για την διεύθυνση του φροντιστηρίου την γενική αξιολόγηση των συνεργατών στο τέλος της χρονιάς.

 

Θα μας Βρείτε:

 

Με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε τα cookies που σκοπό έχουν στη σωστή λειτουργία της. Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.