Ενημερώσεις γονέων

Image

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ…

  • …την πρόοδο του μαθητή. Η ενημέρωση γονέων αποσκοπεί ΟΧΙ στην καταγγελία των αδυναμιών του μαθητή προς τους γονείς του ΑΛΛΑ στη βετλιστοποίηση της συνεργασίας μαθητών - καθηγητών- γονέων προς στο επιδιωκώμενο αποτέλεσμα που είναι η επιτυχία του μαθητή, η κοινωνικοποίησή του και η ένταξή του σε ομάδα συνεργασίας που είναι ο υπέρτατος σκοπός μας.
  • …τη σημασία της φροντιστηριακής βοήθειας για κάθε σχολική τάξη, τα προσδοκώμενα μελλοντικά αποτελέσματα και τη μέθοδο της επιτυχίας στο 2001 ΟΡΟΣΗΜΟ («Μαθήματα σε γονείς για την επιτυχία και την ευτυχία των παιδιών τους»).
  • …τη διαχείριση της ζωής των παιδιών τους στη περίοδο των εξετάσεων

Ακολουθήστε μας
facebook
 instagramimages

Search