Προσωπικός υπεύθυνος - μέντορας ανά μαθητή

   Κάθε χρόνο για κάθε μαθητή ορίζουμε υπεύθυνο ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ο οποίος είναι ενήμερος από όλους τους καθηγητές που διδάσκουν στο παιδί για την πρόοδό του και την συνέπειά του στις υποχρεώσεις του στα μαθήματα τα οποία παρακολουθεί στο φροντιστήριο.

   Μ’ αυτό τον τρόπο εκτός από τις επίσημες ενημερώσεις οι γονείς έχουν τη δυνατότητα όταν διαπιστώνουν κάποια χαλάρωση ή αδιαφορία του παιδιού τους να ζητούν από την γραμματεία ενημέρωση αξιολόγησης.

   Η Γραμματεία αμέσως ενημερώνει τον μέντορα καθηγητή, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνεται από τους διδάσκοντες καθηγητές του μαθητή για τις επιδόσεις του και παραδίδει τον φάκελο ενημέρωσης στον διευθυντή.

   Ο Διευθυντής επικοινωνεί με τον γονέα ή κηδεμόνα και ενημερώνει διεξοδικά για το παιδί παρέχοντας και όλες τις παιδαγωγικές οδηγίες συμβουλευτικού χαρακτήρα για την επίλυση των προβλημάτων ώστε να χαραχθεί μία κοινή στρατηγική προς όφελος φυσικά του μαθητή.

Image

Ακολουθήστε μας
facebook
 instagramimages

Search