Μαθηματα Add-On

Μαθήματα Add-on

This image for Image Layouts addon


Μαθήματα Add-on

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φροντιστηρίου μας είναι να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για τις ενδοσχολικές εξετάσεις και πρωτίστως για τις μελλοντικές πανελλήνιες εξετάσεις, των οποίων οι απαιτήσεις είναι υψηλές και χρειάζονται θεμέλια από νωρίς. Έτσι, στα προγράμματά μας έχουμε ενσωματώσει εκείνα τα μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές στις ενδοσχολικές εξετάσεις.

Ωστόσο, καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς θα γράφουν στο σχολείο διαγωνίσματα και σε άλλα μαθήματα, στα οποία δεν θα εξεταστούν στο τέλος και τα οποία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία, επομένως δεν απαιτείται εντατική προετοιμασία ώστε να ανταποκριθούν (π.χ. Βιολογία, ιστορία α΄ λυκείου, αρχαία γενικής β΄ λυκείου, φυσική γενικής β΄ λυκείου κλπ).

Σε περίπτωση, λοιπόν, που κάποιοι μαθητές νιώθουν την ανάγκη προετοιμασίας για το διαγώνισμα που θα γράψουν σε κάποιο από αυτά τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα «Add-on».

Ενεργοποίηση υπηρεσίας
Ουσιαστικά, εφόσον υπάρξει επιθυμία πραγματοποίησης μαθήματος add-on, οι μαθητές ενημερώνουν εγκαίρως τη γραμματεία για το διαγώνισμα, ώστε να κανονιστούν το Σαββατοκύριακο ένα ή δύο μαθήματα (δίωρα συνήθως αναλόγως με τις ανάγκες των μαθητών μας), όπου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν τις απορίες τους και να ακούσουν από τον καθηγητή-προπονητή κάποια σημαντικά σημεία της ύλης, στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση για το διαγώνισμα.

Προσπαθώντας πάντα να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των μαθητών μας και να τους βοηθάμε σε όλα τα επίπεδα, παρέχουμε αυτήν την εκπαιδευτική υπηρεσία των add-on μαθημάτων.

Το κόστος του μαθήματος εξαρτάται από τα άτομα που θα συγκεντρωθούν για το μάθημα. 
Η πληρωμή γίνεται πριν ή μετά το "add-on" μάθημα.

Ακολουθήστε μας
facebook
 instagramimages

Search